Zostań fanem Poomoc.pl zamknij
Poomoc.pl


Wszystkie Klikacze

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Aplikacja Facebook

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z aplikacji umieszczonych na profilu Poomoc na Facebooku.
 2. Administratorem aplikacji jest Dobryklik Sp. z o.o., Spacerowa 12/11, 78-132 Grzybowo, KRS: 0000691149, NIP: 6711826358
 3. Użytkownikiem aplikacji jest osoba, która uruchomiła ją na Facebooku.
 4. Wszystkie funkcje aplikacji działają zgodnie z regulaminem Facebooka.
 5. Administrator zbiera dane zgodnie z żądaniem w oknie autoryzacji aplikacji. Są one przekazywane bezpośrednio przez Facebook, tylko po autoryzacji aplikacji przez Użytkownika.
 6. Część danych zbieranych jest automatycznie, np. adres IP, dane przeglądarki, czy informacje na temat systemu operacyjnego Użytkownika.
 7. Dane wykorzystywane przez aplikacje są wykorzystywane w trakcie jej działania lub później, zgodnie z udzielaną przez Użytkownika zgodą. Mogą być one również wykorzystywane celem kontaktu z Użytkownikiem przez Administratora.
 8. Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są do analizy zachowań Użytkownika, zbierania o nim danych demograficznych lub do personalizacji wyświetlanych mu treści.
 9. Dane zebrane od Użytkownika, w przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu, naruszenia prawa lub, gdy przepisy prawa będą tego wymagały, Administrator może udostępnić odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Aplikacja wykorzystuje również pliki cookies do zbierania informacji o Użytkowniku i dostarczania danych statystycznych. Wyłączenie przez Użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce może zakłócić działanie aplikacji.
 11. Wszystkie zebrane przez Administratora informacje są przechowywane na jego serwerach. Są to informacje przekazywane do bazy danych Administratora, część danych zapisywanych jest bezpośrednio w przeglądarce na komputerze Użytkownika. Przekazywanie danych na serwery Administratora odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem protokołu SSL.
 12. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 wraz z późn. Zmianami).
 13. Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.
 14. Aktualność danych Użytkownika wynika z informacji zawartych w profilu Użytkownika na Facebooku.
 15. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, co potwierdza autoryzując aplikację. Brak autoryzacji aplikacji uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z aplikacji z uwagi na okoliczności opisane powyżej.
 16. Użytkownik ma prawo wglądu oraz żądania zmiany swoich danych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania.
 18. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu poprzez publikując go w internecie i opisując datą publikacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI - Poomoc.pl

DEFINICJE

 1. Administrator - oznacza Dobryklik Sp. z o.o., Spacerowa 12/11, 78-132 Grzybowo, KRS: 0000691149, NIP: 6711826358, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Adres IP - oznacza indywidualny numer (tzw. adres protokołu internetowego), który posiada każde urządzenie podłączone do internetu.
 6. Serwis - oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie poomoc.pl.
 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z Serwisu.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wyłączenia przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej, w tym mechanizmu zliczania kliknięć w programy charytatywne (np. Pajacyk) oraz prowadzenia statystyk kliknięć, które są dostępne w serwisie;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies można znaleźć w menu przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek. Informacje dla wybranych przeglądarek dostępne są na poniższych stronach:

POZOSTAŁE

 1. Część danych zbieranych jest automatycznie, np. adres IP, dane przeglądarki, czy informacje na temat systemu operacyjnego Użytkownika.
 2. Dane zebrane od Użytkownika, w przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu, naruszenia prawa lub, gdy przepisy prawa będą tego wymagały, Administrator może udostępnić odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Wszystkie zebrane przez Administratora informacje są przechowywane na jego serwerach. Są to informacje przekazywane do bazy danych Administratora, część danych zapisywanych jest bezpośrednio w przeglądarce na komputerze Użytkownika w postaci plików cookies. Przekazywanie danych na serwery Administratora odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem protokołu SSL. Wsród informacji zbieranych przez administratora są między innymi Adresy IP Użytkowników, które są zapisywane w bazie danych Administratora w celu realizacji mechanizmu kliknięć w programy charytatywne oraz prowadzenia anonimowych statystyk.
 4. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 wraz z późn. Zmianami).
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie go w internecie wraz z datą publikacji.